Postanowienia ogólne

1. Fundacja może do celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

2. Fundacja jest organizacją non-profit, co oznacza, że całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.

#comparativemythology | #comparativemythologies | #contemporaryartist | #poets | #poetry | #poetics | #mystics | #ai #artificialintelligence | #machinelearning | #InspiringConnections | #artgallery | #deeplearning | #digitallinguistic | #NFT | #blockchain | #bitcoin | #kryptowaluty | #sztucznainteligencja| #gospodarkacyfrowa | #digitaleconomy | Gospodarka Cyfrowa | Digital Economy | Crypto + Blockchain Art | NFT | Metaverse | Web3 | Digital Art | Generative Art | 21st Century Modern & Contemporary Art | Digital linguistic | Digital Linguistic Art | DLx +Art | Mystical Language Processing | Artistic Language Processing | Creative Language Processing | Processing Language Dark Ecology | Digital Linguistic Dark Ecology