Działalność gospodarcza

Fundacja dla osiągnięcia celów statutowych może również prowadzić w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym przedmiocie przepisami, działalność gospodarczą.

1. Dochody z działalności gospodarczej Fundacji służą wyłącznie realizacji celów statutowych.

2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach.


Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji jest działalność w zakresie:

1) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B);

2) sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.78.Z);

3) działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku (PKD 18.13.Z );

4) działalność agencji informacyjnych (PKD 63.91.Z).

#comparativemythology | #comparativemythologies | #contemporaryartist | #poets | #poetry | #poetics | #mystics | #ai #artificialintelligence | #machinelearning | #InspiringConnections | #artgallery | #deeplearning | #digitallinguistic | #NFT | #blockchain | #bitcoin | #kryptowaluty | #sztucznainteligencja| #gospodarkacyfrowa | #digitaleconomy | Gospodarka Cyfrowa | Digital Economy | Crypto + Blockchain Art | NFT | Metaverse | Web3 | Digital Art | Generative Art | 21st Century Modern & Contemporary Art | Digital linguistic | Digital Linguistic Art | DLx +Art | Mystical Language Processing | Artistic Language Processing | Creative Language Processing | Processing Language Dark Ecology | Digital Linguistic Dark Ecology