Cele i zasady działania

Celem Kozera Fundacji jest działalność na rzecz rozwoju nowoczesnych technologii szczególnie w zakresie wspierania, promocji, popularyzacji i pomocy w stosowaniu nowych technologii w gospodarce, w tym w procesach artystycznych i kreatywnych przez osoby związane z kulturą i sztuką współczesną oraz przedsiębiorców.

Fundacja realizuje swój cel poprzez:

1) rozpowszechnianie stosowania ważnych innowacyjnych procesów artystycznych i kreatywnego stosowania nowych technologii;

2) tworzenie informacji w Internecie o innowacyjnych procesach artystycznych i kreatywnym stosowaniu nowych technologii, oraz ich aktualizacja, także w językach obcych;

3) organizowanie i prowadzenie usług rozwojowych w zakresie istotnym dla innowacyjnych procesów artystycznych i kreatywnego stosowania nowych technologii, w szczególności coaching, mentoring, doradztwo i szkolenia.

#comparativemythology | #comparativemythologies | #contemporaryartist | #poets | #poetry | #poetics | #mystics | #ai #artificialintelligence | #machinelearning | #InspiringConnections | #artgallery | #deeplearning | #digitallinguistic | #NFT | #blockchain | #bitcoin | #kryptowaluty | #sztucznainteligencja | Crypto + Blockchain Art | NFT | Metaverse | Web3 | Digital Art | Generative Art | 21st Century Modern & Contemporary Art | Digital linguistic | Digital Linguistic Art | DLx +Art | Mystical Language Processing | Artistic Language Processing | Creative Language Processing | Processing Language Dark Ecology | Digital Linguistic Dark Ecology