Organizacja Non-Profit prowadząca działalność charytatywną na rzecz społeczności lokalnej

Pomagamy społecznościom, praktykom i start-upom zrozumieć wartość rozwiązań z zakresu sztucznej inteligencji, technologii 3D, ekonomii cyfrowej, mitologii, sztuki, mistyki.

POSZUKUJEMY WOLONTARIUSZY

Poszukujemy wolontariuszy z środowiska akademickiego z biznesowym do wsparcia projektów realizowanych przez Kozera Fundację. Projekty dotyczą obszaru sztucznej inteligencji, technologii 3D, ekonomii cyfrowej, mitologii, sztuki, mistyki. Projekty służą wsparciu start-upów zajmujących się rozwojem postrzegania rzeczywistości, przekraczaniem kategorii namacalnych przez społeczne stereotypy / sztuczną inteligencję, włączenie w przestrzeń postrzegania tego, co niewysłowione. Wsparcie start-upów ukierunkowane jest na praktyczne zastosowanie opracowanych rozwiązań, oraz ich późniejszą komercjalizację w przemyśle, finansach, medycynie i innych gałęziach gospodarki.

Z przyjemnością przedstawiamy Państwu pierwszy poznański start-up innowacji społecznej, który w tym roku otrzymał wiele pomocy od wolontariuszy i dzięki ich ciężkiej pracy rozwija się i ma powodzenie.

Innowacja SYFONOFORY http://www.inkubatorwielkichjutra.pl/syfonofory/

"Syfonofory” to metoda aktywnego oglądania wyświetlanych eksponatów sztuki / projection mapping 3D na obiektach przez osoby słabowidzące. Metoda wykorzystuje wzajemne oddziaływanie oglądającego i obrazu. Umożliwia skorzystanie z informacji zebranych dzięki mapowaniu 3D podczas wprowadzania subiektywnych korekt poprawiających widzenie obiektu/obrazu. Jest oparta na fizycznych obiektach wytworzonych w procesie drukowania przestrzennego (druku 3D), wydobytych na podstawie zdjęć metodą fotogrametrii, które są oświetlane projekcją mapowania 3D o określonych parametrach światła, kontrastu oraz odległości.


Metoda zwiększa dostępność sztuki muzeów, galerii i miejsc kultury poprzez wyświetlanie eksponatów sztuki dla odbiorców z niepełnosprawnością wzroku z zachowanym centralnym polem widzenia o zawężonym polu od 10 do 20 stopni i rozróżniających kolory.


Kluczem jest tutaj możliwość wykorzystania już istniejących metod i sprawdzonych procedur. Metody i procedury stosujemy do izolowanych pomiarów optometrycznych z wyodrębnieniem jednej funkcji wzrokowej, przy jednoczesnym i kilkupoziomowym teście diagnostycznym odpowiedzialnym za proces percepcji eksponatu oraz przetwarzanie informacji. Informacje obejmują w danym przypadku określony zespół współzależnych, powiązanych ze sobą funkcji wzrokowych, które mogą być istotne w odniesieniu do konkretnych wymagań wzrokowych dotyczących specyficznego środowiska muzeum.

Kim jest innowator Syfonofory?

Marek Kozera jest artystą medialnym. Otrzymał teoretyczne i praktyczne wykształcenie w zakresie sztuk wizualnych i performance na Akademii Sztuk Pięknych w Wiedniu, ukończył kursy z informatyki i projektowania 3D w Polsce. Powtarzającym się motywem w jego twórczości jest skupienie się na społecznym wpływie technologii 3D / sztucznej inteligencji na środowisko i rzeczywistość. Jego profil na Instagramie 👉 @kozera_marek

#comparativemythology | #comparativemythologies | #contemporaryartist | #poets | #poetry | #poetics | #mystics | #ai #artificialintelligence | #machinelearning | #InspiringConnections | #artgallery | #deeplearning | #digitallinguistic | #NFT | #blockchain | #bitcoin | #kryptowaluty | #sztucznainteligencja| #gospodarkacyfrowa | #digitaleconomy | Gospodarka Cyfrowa | Digital Economy | Crypto + Blockchain Art | NFT | Metaverse | Web3 | Digital Art | Generative Art | 21st Century Modern & Contemporary Art | Digital linguistic | Digital Linguistic Art | DLx +Art | Mystical Language Processing | Artistic Language Processing | Creative Language Processing | Processing Language Dark Ecology | Digital Linguistic Dark Ecology

Wizja i misja

Wizją Kozera Fundacji jest Poznań innowacyjnych procesów artystycznych i kreatywnego stosowania nowych technologii.

Misją Kozera Fundacji jest działanie na rzecz zasady z czasów Solidarności „Wszystkich łączy jedno: praca. I godność (i wolność) człowieka pracy”.


Cele i zasady działania

Celem Kozera Fundacji jest działalność charytatywna na rzecz rozwoju nowoczesnych technologii szczególnie w zakresie wspierania, promocji, popularyzacji i pomocy w stosowaniu nowych technologii w gospodarce, w tym w procesach artystycznych i kreatywnych przez osoby związane z kulturą i sztuką współczesną oraz przedsiębiorców.

Fundacja realizuje swój cel poprzez:

1) rozpowszechnianie stosowania ważnych innowacyjnych procesów artystycznych i kreatywnego stosowania nowych technologii;

2) tworzenie informacji w Internecie o innowacyjnych procesach artystycznych i kreatywnym stosowaniu nowych technologii, oraz ich aktualizacja, także w językach obcych;

3) organizowanie i prowadzenie usług rozwojowych w zakresie istotnym dla innowacyjnych procesów artystycznych i kreatywnego stosowania nowych technologii, w szczególności coaching, mentoring, doradztwo i szkolenia.


Postanowienia ogólne

1. Fundacja może do celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

2. Fundacja jest organizacją non-profit, co oznacza, że całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.

Działalność gospodarcza

Fundacja dla osiągnięcia celów statutowych może również prowadzić w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym przedmiocie przepisami, działalność gospodarczą.

1. Dochody z działalności gospodarczej Fundacji służą wyłącznie realizacji celów statutowych.

2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach.


Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji jest działalność w zakresie:

1) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B);

2) sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.78.Z);

3) działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku (PKD 18.13.Z );

4) działalność agencji informacyjnych (PKD 63.91.Z).

Jesteś z poza (sub)regionu poznańskiego, bądź w razie pytań - zapraszamy na rozmowę -> tel. 601 179 399, marek.kozera1@gmail.com

61-606 Poznań, ul. Władysława Kozłowskiego 9

PL-LAB1911- Certyfikowane Laboratorium Mobilne ECDL | PL-CEO171- Certyfikowane Centrum Egzaminacyine ECDL

61-701 Poznań, ul. Aleksandra Fredry 7, lokal 39

WOLONTARIAT SPECJALISTYCZNY